Výroba

Výroba

Výrobná kapacita

▷ Celková plocha závodov Yamaxi: 100 000 m²
▷ Štyri hlavné výrobné závody: Meizhou Factory I, Meizhou Factory II, Wuzhou Factory, Jieyang Factory
▷ Výrobný personál: 2000 zamestnancov
▷ Päť automatizovaných produktových radov
▷ Šesť miliónov kusov mesačne

Výrobná kapacita (1)
Výrobná kapacita (2)
Výrobná kapacita (3)
Výrobná kapacita (4)